SOYA KABUĞU

SOYA KABUĞU; soya fasulyesi tohumlarından yüksek protein içerikli soya yağı ve soya küspesi elde etmek için yağ ekstraksiyonundan önce tohumlarının kabuğundan ayrılması sonucu elde edilen pelet şeklinde yemlik bir üründür. Ayrılan kabuk kırılıp ufalanarak, ısıl işlem görerek, pelet haline getirilir. Pelet halindeki soya kabuğu, çiftlik hayvanlarının yemlerine katılmak üzere ya da hayvan yemi üretiminde ve lif üretiminde hammadde olarak kullanılır.

Bu ürün çiftlik hayvanlarının beslenmesinde yararlı maddeleri içeren değerli bir besin kaynağıdır, normal rutin rasyona katkı olarak hayvanlara verilir, bunun sayesinde beslenme dengelenir.

Soya kabuğu sadece hayvan rasyonlara katkı maddesi olarak değil, yem üretiminde de ek bir kaynak olarak kullanılmaktadır.

Soytex şirketi tarafından satılan soya kabuğunun kalite değerleri.

Tablo. Soya kabuğun kalite değerleri:

Parametreler Değerler
Protein (kuru madde bazında) en az %10,0
Nem en çok % 14,0
Yağ muhtevası en çok % 3,5
Selüloz (Lif ) en çok % 45,0
Üreaz aktivitesi en çok 2,0 pH